DANH SÁCH TƯỚNG TRONG LMTC

Mục Lục

Danh sách tất cả các tướng trong Tốc Chiến | LOL Mobile

Tốc Chiến là tựa game phiên bản điện thoại của Liên Minh Huyền Thoại. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về các vị tướng cũng như cách chơi, hãy cùng điểm qua chi tiết 47 vị tướng trong Liên Minh Tốc Chiến chi tiết nhất nhé!

Danh sách tất cả các tướng trong Liên Minh Tốc Chiến

Danh sách tất cả các tướng trong Liên Minh Tốc Chiến

1. Ahri

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Sát thủ

Đi đường: Giữa

Tướng Ahri

Tướng Ahri

2. Akali

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Sát thủ

Đi đường: Giữa

Tướng Akali

Tướng Akali

3. Alistar

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn, Hỗ trợ

Đi đường: Rồng

Tướng Alistar

Tướng Alistar

4. Amumu

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn

Đi đường: Rừng

Tướng Amumu

Tướng Amumu

5. Annie

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Hỗ trợ

Đi đường: Giữa

Tướng Annie

Tướng Annie

6. Ashe

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Xạ Thủ

Đi đường: Rồng

Tướng Ashe

Tướng Ashe

7. Aurelion Sol

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư

Đi đường: Giữa

Tướng Aurelion Sol

Tướng Aurelion Sol

8. Blitzcrank

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn, Hỗ trợ

Đi đường: Rồng

Tướng Blitzcrank

Tướng Blitzcrank

9. Braum

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Hỗ trợ, Đỡ đòn

Đi đường: Rồng

Tướng Braum

Tướng Braum

10. Camille

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ

Đi đường: Baron

Tướng Camille

Tướng Camille

11. Dr. Mundo

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Đỡ đòn

Đi đường: Baron

Tướng Dr. Mundo

Tướng Dr. Mundo

12. Evelynn

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Sát thủ

Đi đường: Rừng

Tướng Evelynn

Tướng Evelynn

13. Ezreal

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò:  AD, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Ezreal

Tướng Ezreal

14. Fiora

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Sát thủ

Đi đường: Baron

Tướng Fiora

Tướng Fiora

15. Fizz

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Sát thủ, Pháp sư

Đi đường: Giữa

Tướng Fizz

Tướng Fizz

16. Garen

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Đỡ đòn

Đi đường: Baron

Tướng Garen

Tướng Garen

17. Gragas

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn, Pháp sư

Đi đường: Rừng

Tướng Gragas

Tướng Gragas

18. Graves

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD, Đấu sĩ

Đi đường: Rừng

Tướng Graves

Tướng Graves

19. Janna

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò:  Hỗ trợ, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Janna

Tướng Janna

20. Jarvan IV

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn, Đấu sĩ

Đi đường: Rừng

Tướng Jarvan IV

Tướng Jarvan IV

21. Jax

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ

Đi đường: Baron

Tướng Jax

Tướng Jax

22. Jhin

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Jhin

Tướng Jhin

23. Jinx

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD

Đi đường: Rồng

Tướng Jinx

24. Kai’Sa

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD, Sát thủ

Đi đường: Rồng, Mid

Tướng Kai’Sa

Tướng Kai’Sa

25. Lee Sin

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Sát thủ

Đi đường: Rừng

Tướng LeeSin

Tướng LeeSin

26. Lux

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Hỗ trợ

Đi đường: Giữa, Rồng

Tướng Lux

Tướng Lux

27. Malphite

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đỡ đòn

Đi đường: Baron, Rồng

Tướng Malphite

Tướng Malphite

28. Master Yi

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Sát thủ, Đấu sĩ

Đi đường: Rừng

Tướng Master Yi

Tướng Master Yi

29. Miss Fortune

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Xạ thủ

Đi đường: Rồng

Tướng Miss Fortune

Tướng Miss Fortune

30. Nami

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Hỗ trợ, Pháp Sư

Đi đường: Rồng

Tướng Nami

Tướng Nami

31. Nasus

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Đỡ đòn

Đi đường: Baron, Rừng

Tướng Susan

Tướng Nasus

32. Olaf

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ

Đi đường: Rừng, Baron

Tướng Olaf

Tướng Olaf

33. Orianna

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Hỗ trợ

Đi đường: Giữa

Tướng Orianna

Tướng Orianna

34. Seraphine

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, Hỗ trợ

Đi đường: Giữa, Rồng

Tướng Seraphine

Tướng Seraphine

35. Shyvana

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Đỡ đòn

Đi đường: Rừng, Baron

Tướng Shyvana

Tướng Shyvana

36. Singed

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Pháp sư

Đi đường: Baron

Tướng Singed

37. Sona

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Hỗ trợ, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Sona

Tướng Sona

38. Soraka

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Hỗ trợ, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Soraka

Tướng Soraka

39. Tryndamere

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ

Đi đường: Baron

Tướng Tryndamere

Tướng Tryndamere

40. Twisted Fate

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư, AD

Đi đường: Giữa

Tướng Twisted Fate

Tướng Twisted Fate

41. Varus

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD, Pháp sư

Đi đường: Rồng

Tướng Varus

Tướng Varus

42. Vayne

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: AD, Sát thủ

Đi đường: Rồng

Tướng Vayne

Tướng Vayne

43. Vi

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ

Đi đường: Rừng

Tướng Vi

Tướng Vi

44. Xin Zhao

Độ khó: Thấp

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Đỡ đòn

Đi đường: Rừng

Tướng Xin Zhao

Tướng Xin Zhao

45. Yasuo

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Đấu sĩ, Sát thủ

Đi đường: Giữa, Rừng, Rồng, Baron

Tướng Yasuo

Tướng Yasuo

46. Zed

Độ khó: Cao

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Sát thủ

Đi đường: Giữa

Tướng Zed

Tướng Zed

47. Ziggs

Độ khó: Trung bình

Giá tiền: 5500 Tinh hoa Lam

Vai trò: Pháp sư

Đi đường: Giữa

Tướng Ziggs

Tướng Ziggs

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

avcılar escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort tesettürlü escort bahçeşehir escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort istanbul escort beylikdüzü escort esenyurt escort escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan beylikdüzü escort bayan anadolu yakası escort istanbul escort beylikdüzü escort beykent escort porno izle halkalı escort porno izle Sinema Box Office bahçeşehir escort ümraniye escort esenyurt escort istanbul escort beylikdüzü escort